Search Results for: Izindaba Ukubhebhana Negolo

Izindaba Ukubhebhana Negolo

Ithemba lami lafiphala | fundza, Ithemba lami lafiphala login to mark as read uthisha omkhulu wes’kole isabelo high, umnguni, wathumela umfanyana ukuba ayombizela intombazane ewuthandeka zulu.

 • Izindaba zokubhebhana ezizokshiya uqhanyelwe: march 2017
  Ngempela igolo liyangibulala. njengoba sengike ngababhebha kanye kanye usisi bongi no"mam"skhakhane, ukubhebhana kwami nosisi bongi akuseyiyo imfihlo. uthisha omkhulu nabanye ababili abangenalwazi..
 • Isono somuntu okholwayo | fundza
  “izindaba ezijule makwenzenjani? khona uma sikhuluma lezondaba uhlanganaphi wena, nx!” kubhoka unomusa esemi ngezinyawo. “awu mtanami,” kukhophoza lokhu okuwumamkhize. “ang’yena umtanakho mina. nx, abantabakho banje?” ezikhomba unomusa. umfundisi usethuli ngathi akekho..
 • Kingsthebhiyoza: umthatha nduku - blogger
  Umthondo.isandla esithambile esifudumele siwuthi xhakathi umthondo wami.silele sibhekene.bengikade ngilele umthondo uphakathi egolo.phela senginomkhuba wokuthi uma sibhebhana nosisi bongi ngingawukhiphi uma sengimchamele.vele sigonofelane size sizunywe ubuthongo umthondo ulale egolo..
 • Yehheni webantu!! » zuluz | singobani…sikusho kanjani
  Lokhu ngiyokuxoxela amagwaba ecobana,njalo angisho ukuthi namagwababa njalo.nami lendaba ngiyithole ngalaba abalandela izindaba zabantu.bathi kukhona inkuzi yesoka, ekwaze ukushela umawentombi asebahlukana nayo(ex-g) lo mama ucela eminyakeni enga 47,kanti uwethu yena ulako 21.cha! isikhokho lesi,.sengiyacabanga”kusho ukuthi waye cwalisela ithekeni le ababe phusha nayo, ukuthi uyakwazi ukuyenza lento yakhe’..
 • Ithemba lami lafiphala | fundza
  Ithemba lami lafiphala login to mark as read uthisha omkhulu wes’kole isabelo high, umnguni, wathumela umfanyana ukuba ayombizela intombazane ewuthandeka zulu.
Must read×

Top